Participar

Qui pot participar?

  • Estudiants i titulats recents (fins a dos anys després d’acabar els estudis) d’universitats i centres de formació de publicitat i comunicació empresarial de tot el món.
  • L’edat límit per poder participar son 25 anys.
  • La participació podrà ser individual o en grup.

Categories

Audiovisual

Campanyes o peces audiovisuals que es puguin veure en cine i/o televisió.

Branded Content

Aquelles peces que tenen com objectiu generar continguts que permetin connectar a una marca amb el consumidor. Idees pensades, no per vendre productes o serveis, sinó per transmetre valors, emocions, formes de pensament i elements, capaços de generar una connexió amb la marca.

Campanyes Integrals

Totes aquelles peces que estiguin basades en una gran idea. I a partir d’ella es desprenen una quantitat de peces que donen magnitud al missatge, integrant els continguts per aconseguir una major eficàcia del missatge.

Healthcare

Productes de consum, com aliments beneficiaris per la salut (amb ingredients afegits o eliminats com la llet sense lactosa o amb omega 3) fins a productes farmacèutics (ja siguin amb recepta o sense recepta). També, anuncis de difusió de missatges de salut per institucions públiques o privades.

Digital

Llocs web, microsites, publicacions en línia, app’s, etc.

Gràfica

Campanyes o peces de publicitat en diaris, revistes o butlletins.
Campanyes  o  peces  de  publicitat  exterior  (tanques,  cartells,  anuncis, pantalles, lones, rètols en vehicles, mupis, marquesines…)

Radio

Campanyes o peces de publicitat per radio.

Categories especials

Creativitat en 24 hores

Presenta una proposta de campanya a un briefing d’anunciant real en 24 hores!

GrandPrix Complot

Beca per un curs a Complot a la millor peça de tot el festival (excepte les presentades a Creativitat en 24 hores).


Audiovisual, Branded Content, Campanyes Integrals, Healthcare, Digital, Gràfica, Radio

Data límit: 27 octubre, 23:55 h

Creativitat en 24 hores

Data publicació brief: 15 novembre, 10:00 h

Data límit entrega: 16 novembre, 10:00 h

Consulta les bases per conèixer tota la informació sobre les categories i formats acceptats.